1

ایمپلنت در رشت - An Overview

News Discuss 
اگر دندان های مجاور دارای پرشدگی کافی باشد در ای صورت امکان استفاده از آن موجود است. تفاوت ایمپلنت و بریج در کارایی ان ها می باشد. در ارزیابی اینکه ایمپلنت بهتراست یا بریج؟ باید بگوییم با توجه به شرایط بیمار پزشک مربوطه می تواند تصمیم بهتری بگیرد ولی در https://angelo111y0.ttblogs.com/21155908/new-step-by-step-map-for-ایمپلنت-رشت

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story